Simply Scandinavia vill hjälpa dig att försköna ditt hem med klassiska föremål i porslin. Vackra krukor, fat, skålar och andra prydnadsföremål. Vi utgår från gamla förebilder och tillverkar dem för hand som förr i tiden. Simply Scandinavia är ett Svenskt företag med tillverkning i Kina.

En kunglig taffel

Under 1700-talet var en kunglig middag en noga regisserad måltid med många traditioner. Det var under denna tid som servisen i modern mening såg dagens ljus och blev populär inte bara hos adeln utan även bland borgarskapet.

Silverformer

De första porslinsformerna byggde på redan existerande Europeiska silverföremål, tallrikar, terriner, cremekoppar, sköljskålar etc, som förutom mönstren karaktäriserar det kinesiska exportporslinet.